Människor med passion för ett område skapar förändringar

U&I Security skapar förändringar inom informationssäkerhet och krishantering.

Vi hjälper företag och organisationer att arbeta riskbaserat, att införa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS/ISMS) och att hitta rätt nivå av informationssäkerhet. 

Vi skapar förståelse och ett mervärde för kunden att fokusera arbetet med balanserad informationssäkerhet, identifiera tillgångar, ha ett riskperspektiv och införa skyddsåtgärder.

U&I Security Group har mångårig erfarenhet, mycket hög professionalism och vårt arbete präglas kontinuerligt av våra höga etiska värderingar.  

The truth is one of our deliveries